Vincenzo Adamo

 

Cara Zampugna

 

 

 

Dopu vint’anni de malincunie,

 Cara zampugna, te tuernu a sunare,

 Si t’hai scurdatu e vecchie meludie

 Intra stu core mio le pue truvare, 

 Ti dugnu jatu di’ purmuni mie

Mmu fai li sueni tue ‘ncielu arrivare.

 

Cuemu chille nuttate senza stille

 ‘Ntra ‘ruga postiata a li spuntuni

Risunare facie ‘ntra le vinelle

Li sueni chi sfidavanu baruni,

E tuccavanu ‘u core de le belle

Chi vigliavanu arriedi li barcuni.

 

Mo, a nu barcune chista vuce mia,

Cara zampugna, m’hai d’accumpagnare,

 Mu a senta na persuna e si ricrìa

E va’ de cuntentizza a s’affacciare.

E guardandu ‘ncantata intra la via

Pensa: è stu core chi me fa sunnare.

 

 

Duve nascivi

 

Nascivi fra la Sila e lu Mancusu,

 fra lu jume Savutu e lu Casale.

Nascivi fra l’usanze de soprusi

 e gente cu la mente de Jugale.

Nascivi ‘miensu a l’arvuli urdurusi

 e li giardini chi fanu ‘ncantare

; l’agielli cu li canti armuniusi,

llà, me ‘mpararru ad amare e cantare.

Fortuna ‘ngrata! Duvietti partire,

quante corde ‘e stu core appi ‘e spezzare,

 unu chi parte è cuemu va murire;

va ‘mpardisu e tornadi a campare.

Lu mundu è grande! Umanità è gentile!

 Santa è la terra chi te po ’sfamare,

ma de sta vita mia lu bellu Aprile

cuemu ‘na vota vulerra sunnare.

 

 

L’esiliatu

 

Al poeta Francesco Greco

 

               Chissa è la terra dduve sugnu natu,

               Pocu me ‘mporta chillu chi diciti

               Si ‘ngratamente m’aviti cacciatu

                Vena lu juernu chi vinne pentiti.

 

Nente vala ssa pompa chi purtati

 E tutta s’arruganza chi teniti,

 Vue de rapina e farsità campati

 E la povera gente l’affrigiti.

 

Siti a stu munnu sulu mu ‘ngrassati

 A dannu de li schiavi chi teniti

 Supra li furti de i vuestri antinati

 Vacabbundi: De grolia ve pasciti.

 

 

Nova Yorka

 

             Chista, chiamata la “Città Gigante”

             È lu riciettu de la mala gente,

Cca chine arrubba goda e fa ‘u galante

 E chine è onestu nu’ tena mai nente,

 Ma la marvaggità de l’autri cunta

E de la sorta se lamenta; e canta.

 

Vinnaru gente de tutti li punti

 Cuemu figli de cani tutti quanti

Ma quandu a puertu sarvi fueru junti

 Chi lupu diventaudi e chi brigante.

 Sulu l’uemini onesti e li ‘nnucienti

 Fueru custritti a fare i mendicanti.

 

Chistu è lu paradisu de ‘u furfante

Chi u’ da’ cuscienza nè vrigogna sente;

 Oje se crida d’essere regnante

E vorra diventare ‘nniputente

 Nsina chi nautru piscicane spunta

E cuemu sarda ‘ncuerpu si lu chianta.

 

E a guardare sta lotta dulente

La gente crida: è cosa ‘ntiressante

Pocu ‘mporta chi vince o chi va a l'untu

 Lu perditure è sempre lu spettante.

Ccu mille ‘nganni se gabba la gente

 Chi vo ‘ngannare trova lu ‘nnuciente.

 

Chista è la civirtà chi ccà s’avanta;

 La civirtà de u nuevu cuntinente,

 Oru e ricchizza sulamente cunta

E tutte le virtù nu’vanu nente.

 Cca se fatiga e la vita se stenta

  Pe arricchire a chine ne turmenta.

 

 

 

Nu Tale

 

           Fra li ricuerdi de la quatraranza

           Cc’era nu tale, de mia canuscenza,

           Ch’era lodatu pe ‘la sua gran’ panza,

           Ma de cerviellu ne jìadi de senza.

           Sordi, se sà, ne teniadi abbastanza,

           Scrupoli ‘un teniadi, né cuscienza,

           Eradi a capu de ‘na maggiuranza 

           Chi se suttamintìa ccu riverenza.

           Passanu i tiempi, passanu l'usanze,

           Ma ‘u male fattu lassa l'evidenza.

            Sulu la morte porta l’uguaglianza

E po’ strudire la mala semenza.

 

 

 

Preghiera

 

Al poeta Eugenio Adamo.

 

Madonna de la Vuda , Matre Cara,

 Nue n’accugliemmo sutta la tua guida,

 Tu si la stella chi u core rischiara

E sempre vince chine a tie s’affida.

 

Scanzane de le pene e de li guai,

 De mala gente e de mali vicini,

 Chin’è de buenu core tu lu sai,

 Gran Matre chi cunsuli i cuntadini.

 

Chine fa sufferense pe campare

 Tu lu pruvidi cu lu tue putire,

A l’arma nostra chi se po ‘ngannare

 Mustracce tu la via; fala saglire.

 

Chine a stu mundu male vodi fare

 De li nuestri dintuerni cacciamilu,

 Chi vo campare senza fatigare

Tu Vergine Maria, ricoglinnilu.

 

 

Rosa e Maju

 

 

Cù ste vostre bellizze, Rosa e Maju,

 A mie m’aviti misu a nu castiju

 Suennu ‘u me piglia, pitittu nu d’aju

 A passione mia è mu ve viju.

 

A la vostra purtata nu ‘nce paru

Teniti li capilli d’oru vivu

E nu vuestru surrisu è cussì caru

Ch’è difficile ‘nviersi mu lu scrivu.

 

De chissu sguardu vuestru tantu raru

 Bella ve priegu nun me fati privu,

 Pe sanare ste pene chi ‘mpiettu aju

 Veniti a la finestra mu vi viju.

 

 

 

U Cantu d’a miseria

 

 

Mandu stu cantu cuemu na jestigna

 Chi vena de luntanu e ve sbrigogna

 Vue chi campati cuemu la gramigna

 E teniti lu core ‘e na carogna.

 

Vue chi teniti la facce de mpigna

 Nu’ teniti russure né vrigogna.

Chine fatiga, soffra, ‘mpigna e spigna

 Vue lu scurciati cuemu ‘na milogna.

 

Vena lu juernu chi a musica ‘ncigna

 Quandu ‘a miseria senta la vrigogna,

 Quandu se ‘ngrigna e v’ammacca la tigna

 E nu ‘nce lassa mancu na carogna.

 

 

U partenzaru

 

 

Io partu, amure mio, ch’aju de fare?

 Si n’hanu misu li spalli a li muri.

Li ricchi nu’ne lassanu campare

Mancu a lu gradu de li servituri. 

 Na grazia Gesù Cristu m’ha de fare

Mu li viju ‘mpenduti sti signuri.

 

Lassu la terra dduve sugnu natu,

 Lassu figli, mugliera e cose care,

 De tutti chissi chi m’hanu angariatu

 La nova minn’avissi d’arrivare.

Ma vena l’ura chi sarà pagatu

 Tuttu u suffrire ch’hanu fattu fare.

 

Tu a la furtuna ‘un perdere speranza,

Vaju dduve c’è pane e c’è cuscienza,

Lu mundu è grande e chinu d’abbundanza.

 Verrà lu juernu de l’indipendenza,

E chi fatiga avrà pane abbastanza,

 Ma pe le jene nu’nce chiù esistenza.

 

 

 

 

U sfurtunatu

 

 

De la sfurtuna fuezi bersagliatu,

 Me sugnu vistu pieju ca perdutu;

Li megli amici mie m’hanu ‘ngannatu

 E de le pene mie s’hanu ridutu.

 

Chi muertu me vulia chi ‘ncatinatu,

 Ma stu malu disignu ‘u le’ resciutu

 Ccu tuttu stu curdoglio c’ho pruvatu

 Me sugnu fattu forte e su sagliutu.

 

Si stu suffrire mio nu de’ cessatu

 Ancore nu su’ muertu né avvilutu,

E stu forte mio core ‘un se’ spezzatu

 Ca cchiù d’unu ha de vìdere cadutu.