Michele Pane

da 

LE POESIE

 

a cura di 

Giuseppe Falcone e Antonio Piromalli

 

 

Rubbettino Editore

 

 

I TUMBARI

 

Quand’alle feste venianu i tùmbari

curriamu lesti nue all’affruntare:

(o cari tiempi, tornati cchiù?)

O cchi alligrizza quandu sentiamu

‘ntra li cavuni nue rintronare:

bràbita brùbiti, bràbita brù!

 

Due vote l’annu venianu i tumbari

alle due feste de lu paise,

(ch’a tantu tiempu nun viju cchiù!)

A San Rafèle ed allu Carminu:

iu tiegnu ancora le ricchie tise

a chillu suonu : bràbita brù!

 

Li miegli tùmbari eranu chilli

chi a nue venianu de Pittarella,

(tumbarinari fini su llà)

cà miegliu d’illi, mannaja puru,

chi la sonavadi la tarantella?

bràbita brùbiti, bràbita brà!

 

Quand’arrivavanu dintr’all’Addame

l’aggradiscianu propu li galli

(chi rispundianu chichirichì!)

li piedi a tutti furmiciàvanu

e lli tenianu ‘una l’abballi

e ‘ncuna mamma dicìa ccussì:

 

«Gioja de màmmata, figliu,‘nun chiangere

sienti li tùmbari : bràbiti, brà!

avanti ‘a gghiesa suni chi sonanu:

bràbita brùbiti, bràbita brà!»

 

«Si tu nun chiangi, core de mammata,

pue ti cce puortu io ‘vanzi llà:

o quanti gienti cce su ch’abballanu!

bràbita brùbiti, bràbita brà!»

 

 

 

«Stasira, sienti, cce su lli frùguli

e lle carcasse chi fannu : ttrà!

biellu, nun chiangere, sienti li tùmbari

e lla grancascia: bràbita brà!»

 

Ed accitavadi cumu ppe’ ‘ncantu

lu quatrariellu, nun chiangìa cchiù,

ca chillu suonu potìadi tantu:

bràbita brùbiti, bràbita brù!

 

                 ***

A tantu tiempu mo’ nun ce vènenu

cchiùdi li tùmbari, sû dissusati ;

(è lu prugressu chi ‘un ci le vo’!...)

moni alle feste vene la musica

e dde li tumbari se sû scordati

tutti i Gambùni, ma io sulu no!

 

 

 

 

CUNTRATTU

 

Nun gàrru a fare 'nu grubu a 'na pitta
ca 'u core sbatte mo' ppe' 'na brunetta;
mi s'è 'mpizzàta 'mpiettu e mi l'abbritta
e mi lu scòtta cumu 'na coppètta,
e 'un gàrru a fare 'nu grubu a 'na pitta!

Oi frate, cchi fravetta ch'èdi! Yetta
vampe de l'uocchi, pièju de 'na gatta;
peccatu ch'è cattiva; ma 'na schetta
ppe' lli tratti e llu trùottu nu' ll'apatta;
oi frate, cchi garrietti ha 'sta muletta!

Hadi 'na capillèra niura e fitta
e cchi pumètte belle e cchi pagnotte!
Io la vaju appostandu, ma me sbritta
cumu 'na vurpe, prima de le botte;
io lavaju appostandu, ma me sbritta!

Lu maritu, ppe' jire a Serrastritta
troppu allu spissu, le moriudi spattu;
le lassàu 'nu mulinu e mo' st'affrìtta
l'ha chjusu, cà nun c'è n'ùominu adattu
mu lu 'ntrimòja e sburga lla sajitta.

Brunette', lu facimu nue 'nu pattu?
dùname lu mulinnu a mie 'n'affittu;
sû viecchiu mulinaru adattu e 'sattu
e ogni notte 'nu tùmminu de vittu
t'accìertu curmu: vadi lu cuntrattu?

Haju cantatu a 'nu jurillu affrittu:
azzètta chistu pattu, o mia brunetta,
e àji voglia 'e viscuotti, s'hai pitìttu

 

 

 

 

MAJU

 

Maju addurusu, tu chi ‘mbuoschi l’arvuli

de lu culure biellu d’a speranza,

rinvirde ‘u core mio chjnu de trivuli,

fallu sonnare n’atra vota tu!

‘mbolicamillu ccu pampine tènnare,

frische de l’acquazzina –cum’è usanza-

ppe sanare le chiaghe chi lu vruscianu,

ca nulla medecina cce po’ cchiù.

 

Maju addurusu ‘e menta e dde papaveri,

de sulla, de murtilla e nepitella,

famme tu risbigliare dintra ‘st’anima

tutti l’adduri d’ ‘a mia giuventù;

famme pensare sempre sempre a màmmama,

a chilla cara, santa vecchiarella

chi m’aspetta, suspira, chiange, spàntica,

pperchì se spagna ca nun tuornu cchiù.

 

Maju addurusu mio, fàmme tu sèntere

‘n’atra vota la notte i vriscignuoli

e lla matina ‘e rindine e lli pàssari

cumu ‘e sentiadi quandu èradi llà;

fàmme videre ancora ‘ntra li ticini

de le piche e dd’ e turture li vuoli,

‘u scrusciu d’e funtane fàmme sèntere

nò llu forte rumure ‘e ‘sta cità.

 

Fàmme videre ‘u cuozzu d’ ‘a Serràuta

‘n’atra vota, Ritùortu ed Acquanova;

Pùteru, i Cruci, ‘a Vota de lu Jùdice,

Vallùne Vuonu chi sonandu va;

i prati, ccu’ lapriste e ccu vurràjine

dduve lu furisiellu ‘u juornu prova

la zumbettana, appriessu de le piecure,

ed ogni tantu grida ; Gasci, gà!...

 

Pòrtame, o Maju, l’umbra frisca ‘e l’àuzini

de la bella jumara de Carvune,

duv’illa jìa a curare ‘a tila e a spàndere

le robe (ed iu facìa llu chichibà);

portame de le lavra sue de zuccaru

l’alitu, ‘u fuocu de’ suo’ uocchi niuri;

portame ad illa, ‘ncarne ed ossa, ccà!

 

 

 

 

TORA

 

Quandu lu viernu cc’era la vuòra

fridda,o jazzava,

chilla bonanima cara de Tora

pped’ogni jurnu ne visitava.

 

Venìadi priestu la vecchierella

affezionata,

e ne portavadi ‘na sarcinella

ppe’ ni ‘nde fare nue ‘na vampata.

 

E certe vote me dicìa: - Caru,

te’ l’ovicelle;

sû puocu, figliuma, cà mo’ scacarû

(le vijad’ecate!) le gallinelle -

 

Tora passava forsi ccu’ll’anni
la novantina,
ma nun sapíadi cchi ssû malanni,
mai avía provatu ‘na medicina.

 

‘Icica fòdi de ‘sti cuntuorni
la cchiù pulita
alli sui tiempi: (vòlanu i juorni
bielli d’ ‘a nostra povara vita!)

 

Er’arriddutta ‘na croccarella
moni ‘ntostata;
restàte l’eranu l’ossa e lla pella
e avìa lla facce tutt’arrappata.

‘Mperò tenìadi illa lu core
sempre gentile;
‘nu core tènnaru tenìadi ancore
cumu ‘nu friscu gigliu d’aprile.

 

Pàrca la sientu mo’: – Bontrovàti!
Vue cchi facìti?
Vue cumu stati? Vue cumu stati?
‘Stu friddiciellu nu’llu sentìti? –

 

Nue rispundíamu: Bonavenuta!
lestu, allumàmu:
pperchídi, o Tora, te sî perduta?
mo’ ven’assèttate, ca ne scarfàmu.

E llà, sedut’allu vancariellu
d’ ‘u focularu,
pue me dicìadi: – Figliuma biellu,
ti cce fai prievite? fígliuma caru,

 

fattícce prievite, cà tu cce mieri
pperchì sì biellu;
nu’ stare a sèntere ss’àutri livrieri,
tu t’hai de fare ‘nu parachiellu,

 

puru me dici ‘na missicella
quandu pue muoru;
rifríschi l’anima d’ ‘a vecchiarella
ch’è ‘m purgatoriu, duce ristuoru! –

 

Quandu te minti la suppellizza
arrigamata,
pue piensi a Tora, noni bellizza?
la vecchiarella tandu è orvicata! –

- No, parra d’àutru, oi Tora mia,
a mie perduna;
lassa li prieviti alla sacristia,
‘mpàrame, ‘mpàrame tu ‘na canzuna;

 

cà pue la cantu io a ‘na quatrara
ccu’ lla catarra,
quandu me fazzu ‘rande: m’è cara
cchiù ‘na furracchia, ca la zimarra.

 

E ‘un de parrare, nun de parrare
cchiù dde morire,
cà si tu muori cum’àmu ‘e fare?
le rumanzelle chi n’ ‘e sa dire?-

 

Io le dicíadi, ed illa ‘ntantu
- ccu’ pizzarrisu -
me rispundìadi: – Te vija santu,
‘nu santariellu d’ ‘u Paradisu! –

E me cuntavadi tante passate
de li briganti:
- A Riventinu cce sû le fate…
- diciadi sempre – ‘nd’anu brillanti!-

 

Ed appoggianduse pue la cunocchia
supra lu sinu,
dicíadi: – Puru cc’èdi ‘na jocca
ch’àdi de uoru ‘nu pulicinu

 

e gira sempre dintra li faghi,
dduv’è orvicatu
lu cchiù putente riccu dei maghi
ccu’ lli trisuori; cc’è ‘nu ligatu :

 

ca s’unu ‘a jocca, o lu pulicinu,
pòdi mu ‘ncappa,
chillu trisuaru ch’è a Riventinu,
resta pue ad illu; ma chi l’acchiappa!...-

…………………………………………….

O Tora, o Tora, requimmetèrna
mo’ chi sì morta!
pperchì nun tuorni cchiù quandu ‘mberna?
ti l’hai scordata la nostra porta?

 

Pperchì nun vieni allu focularu
cumu solìe?
Nue, ad ogni ‘mposta de lu rusaru
chi dice Mamma, pensamu a tie.

 

E Mamma, Mamma mia bella, dice
ch’ere ‘na santa;
e sempre sempre te benedice
si te ventùma, sempre t’avanta.

 

Ma tu nun sienti cchiù, cara Tora,
nun sienti ‘u vantu;
nun tuorni quandu mina lla vuòra
e duormi ‘m pace ‘ntr’ ‘u campusantu !

 

 

 

 

ALLE MUNTAGNE

 

Ferrigne ed aùte mie muntagne magne,

vue lu sapiti si dicu minzogne,

cà fustivu le mie prime cumpagne

quandu pistuniai vurpi e milogne!

Mieglu gliri ‘ntra cupe de castagne

-o appriessu de li puorci ccu’ le vrogne-

ca stare alla città ‘ntra le magagne,

li cumbiegni, le tigne e lle vrigogne!

 

Belle muntagne, ve ciercu perdugnu

ppe’ l’abbandugnu forzatu e amarignu!

‘nsignu a mie spise e nun me ‘ngrignu: sugnu

e riestu cugnu de lu vuostru lignu.

‘St’ Urtimi Accuordi io mò ve mandu e dugnu

-‘nsignu d’amure e dde ricuordu ‘mpignu-

custrittu, fuozi ‘ngratu, e mi nd’addugnu

è fele l’abbandugnu mio amarignu.